ANBI

Relevante gegevens van deze ANBI

Naam van deze instelling:
Vereniging Federatie Paardrijden Gehandicapten, FPG

RSIN-nummer: 815802559

Post- en bezoekadres:
Secretariaat FPG
Wekeromseweg 12
6816 VS Arnhem

Doelstelling: zie Missie en Doelstellingen

Hoofdlijnen uit het beleidsplan:
Deze beleidsperiode wordt de nadruk gelegd op 4 domeinen van de FPG: Fondsenwerving,leden- en regio beleid, kwaliteit en onderwijs. Per domein is er doelstelling gesteld met een opbouw van mogelijke werkmethoden. De voorzitter van de desbetreffende commissie wordt met de doelstelling belast. De doelstelling is leidend en de de werkmethoden dient als voorstel te worden geinterpreteerd.

De overkoepelende doelstelling is het realiseren van een finacieel gezonde FPG.

Het volledige beleidsplan vindt u hier: download beleidsplan FPG

Bestuur: zie Bestuur

Beloningsbeleid:
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding, gemaakte kosten worden op declaratiebasis vergoed. De coƶrdinator wordt op ZZP basis ingehuurd voor haar taken.

Verantwoording van activiteiten en financieel beleid:
Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiĆ«le verantwoording worden in de jaarrekeningen beschreven.


De jaarrekeningen van de FPG zijn hieronder inzichtelijk:

Afdrukken

Agenda

Agenda

Bekijk onze Agenda

Lees meer....

FPG maneges

FPG maneges

Vind hier een overzicht van alle lidstichtigen aangesloten bij de FPG

Lees meer....

Opleiding

Opleiding

Hoe word je Instructeur Paardrijden Gehandicapten?

Lees meer....

Het Forum

Het Forum

Stel een vraag in ons Forum

Lees meer....

Contact

Secretariaat Vereniging FPG
Het Ziedhuijs 26

cbf logo

Inloggen

Als lid van de FPG krijgt u een inlogaccount. Deze is geschikt voor het forum en voor de kennissite.