Stichting Old Grand Dad Club

De Nederlandse Golf Federatie heeft een Goede Doelenstichting, de Old Grand-Dad Club, OGD. ‘Old Grand-Dad’ omdat alleen golfende grootvaders donateur van deze stichting kunnen zijn.

De doelstelling van OGD is: het bevorderen en ondersteunen van sport, spel en beweging, in welke vorm dan ook, voor jeugdigen met een beperking tot 30 jaar.
Deze stichting zet zich dus in voor de minder bedeelde jeugd in Nederland. Dat wil zeggen: de Stichting sponsort kleinschalige projecten op voornamelijk materieel gebied met schenkingen beneden de € 10.000.

Het OGD-fonds is relatief klein en daarom zal niet elke gerechtvaardigde aanvraag ook gehonoreerd kunnen worden. De beslissing hiertoe wordt door het Stichtingsbestuur.
Mocht er behoefte zijn om een aanvraag in te dienen, dan kan men die rechtstreeks aan de Stichting richten of, misschien handiger, via de OGD-Clubconsul van een lokale golfclub, zij kunnen helpen bij een eventuele aanvraag. Een lijst van OGD-bevriende golfclubs en hun clubconsuls kan men op de OGD-website vinden: www.oldgranddad.nl.  Op de website kunt u onder ´schenkingen´ voorbeelden vinden van goedgekeurde projecten.

Afdrukken