Ledenvergadering 8 april

Ledenvergadering FPG.

SAAI??? NEE!!!

Zaterdag 8 april 2017 10:00 de jaarlijkse ledenvergadering.
De vergadering is voor de bestuursleden van de stichtingen die lid zijn van de FPG. En daarbij kun jij als IPG-er, vrijwilliger, ruiter / verzorger en belangstellenden het bestuur van je stichting ondersteunen!

foto FPG zonder leden is als een paard zonder teugels

Want de FPG heeft niet stil gezeten. FPG nieuwe stijl, de handen uit de mouwen.

Voordat wij als FPG-bestuur vol-gas vooruit gaan, willen wij horen of wij het stuur goed hebben bijgedraaid.

Zeker omdat er veel besproken zal worden over scholing sponsoring en lidmaatschap (mogelijk ook als individu) is de vertegenwoordiging van jullie stichting onmisbaar.

Stimuleer de leden van je stichtingbestuur waar je toe behoord, kom desnoods met ze mee!
Graag wel aanmelden via een pb-tje of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vergeet niet aan te geven vanuit welke stichting je betrokken bent.

Groet, Ellen Boom
voorzitter FPG

 

Agenda 8 april 2017
1. Opening/mededelingen
2. Vaststellen notulen 26 november 2016
3. Ingekomen en uitgaande stukken
4. Verslag bestuur 2016
5. Verslag accountant 2016
6. Vaststellen jaarrekening 2016
7. Decharge interim-bestuur over het gevoerde beleid 2016
8. Presentatie beleid 2017
9. Vaststellen nieuwe begroting 2017; is gewijzigd ten opzichte van de najaarsvergadering
10. Vaststellen contributie 2017; contributieverhoging wordt teruggedraaid. Alleen incassokorting komt te vervallen
11. Voorstellen tot Statutenwijziging: Wordt in de vergadering toegelicht.
-Artikel 4 lidmaatschap
-Artikel 6 Donateurs en vrienden
-Artikel 7 Contributies (laag) en toeslagen voor verrichte diensten.
-Artikel 12 Stemrecht
-Artikel 14 voorjaars- en najaar ledenvergadering
12. KNHS
13. Kwaliteitscommissie
14. Ledencontact commissie
15. Fondsenwerving commissie
16. Rondvraag
17. Data nieuwe vergadering (najaar) Voorstel: 18 november.
18. Afsluiten ledenvergadering 12.30 uur met broodje.

Afdrukken